top of page
k4y5u5l526b4p4r2g514f4i4a406w2.b35be11b05e7dd61ec1ff16ff376fb989661e062.jpg

โปรโมชั่น
โตโยต้า เวลอส 2022

  • เริ่มต้นออกรถเพียง  39,000 บาท 

  • ผ่อนเพียง 11,900 บาท/เดือน นานสูงสุด 84 งวด

  • พร้อมฟรีประกันภัยประเภท 1 

  • รับประกัน 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร

  • หรือเลือกรับดอกเบี้ยต่ำสุด  1.99% (ดาวน์25% ผ่อน 48 งวด)

Premium
ราคารถมาตรฐาน
875,000 บาท

Smart
ราคารถมาตรฐาน
795,000 บาท

6840d8a1cee71dd444deab2dcc2d809b61c271798d80317b01ddb77cacfdd2d0 (1).png
bbc4620a78743a454d86dd98cf5bd05901a6859b19191f8e2aa8c16e11b34a34 (1).png

หมายเหตุ

• ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเครื่องปรับอากาศ
• สี Platinum White Pearl ราคาเพิ่ม 7,000 บาท

bottom of page