top of page

โปรโมชั่น ไฮลักซ์รีโว่ (Hilux REVO) ทุกรุ่น

โปรโมชั่นพิเศษ

line_oa_chat_230701_134805.jpg
line_oa_chat_230319_083923.jpg

รีโว่ ตอนเดียว (Standard cap)
ราคาเริ่มต้น 
644,000 บาท

ขับฟรี 60 วัน

รีโว่ พรีรันเนอร์ และ 4x4 (Prerunner & 4x4)
ราคาเริ่มต้น
841,000 บาท

ผ่อนเริ่ม 10,991 บาทร้อมส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษ

รีโว่ Z Edition
ราคาเริ่มต้น 
699,000 บาท

เริ่มผ่อนเพียง 8,220 บาท/เดือน

856e5a885e8bb669621aa90a9318c8442a53e9499db478593daa687a66bedef2.png
Prerunner.png
Z Edition.png

รีโว่ ร็อคโค่ (Rocco)
ราคาเริ่มต้น
1,096,000 บาท

ดาวน์ต่ำ ไม่ต้องค้ำ หรือ ผ่อน 14,323 บาท

รีโว่ GR Sport
ราคาเริ่มต้น 
889,000 บาท

ดาวน์ต่ำ ไม่ต้องค้ำ หรือ ผ่อน 11,618 บาท

aac265b925f930498bdf749b9959d865e32e83cb7569588b58297901f4c6bf8d.png
1603a458c311c537747d887545d289a1a76424bb5310753aa40ccfe796cbdd46 (1).png
bottom of page