top of page

โปรโมชั่น ไฮลักซ์รีโว่ (Hilux REVO) ทุกรุ่น

line_oa_chat_240317_140055.jpg
line_oa_chat_230319_083923.jpg

รีโว่ ตอนเดียว (Standard cap)
ราคาเริ่มต้น 
624,000 บาท

ออกรถ 3,800 บาท

รีโว่ พรีรันเนอร์ และ 4x4 (Prerunner & 4x4)
ราคาเริ่มต้น
881,000 บาท

ผ่อนเริ่ม 10,991 บาทร้อมส่วนลดดอกเบี้ยพิเ

รีโว่ Z Edition
ราคาเริ่มต้น 
699,000 บาท

เริ่มผ่อนเพียง 8,220 บาท/เดือน

856e5a885e8bb669621aa90a9318c8442a53e9499db478593daa687a66bedef2.png
fa471ba99ea6a6d067ca46a43c2d67cbaaf2aaddf6588757eb2803b104238b59.jpg
Untitled design (49).png

รีโว่ ร็อคโค่ (Rocco)
ราคาเริ่มต้น
1,006,000 บาท

ดาวน์ต่ำ ไม่ต้องค้ำ หรือ ผ่อน 14,323 บาท

รีโว่ GR Sport
ราคาเริ่มต้น 
889,000 บาท

ดาวน์ต่ำ ไม่ต้องค้ำ หรือ ผ่อน 11,618 บาท

878f474f7c84c47b5652677e41b04bd7a8fefed608ae50b36e3d6b40446ead26.webp
1603a458c311c537747d887545d289a1a76424bb5310753aa40ccfe796cbdd46 (1).png
bottom of page